Công thức làm thạch dừa hoa đậu biếc01:05

  • 198 views
Published on 06/13/2018

Làm thạch dừa theo kiểu thông thường quá đơn giản rồi. Thạch dừa hoa đậu biếc này mới chất. Thạch vừa ngon mà màu sắc lại đẹp dã man í.

Cre: Wongtai cooking

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"